Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczeniową.

Z chęcią odpowiemy na każde pytanie, doradzimy oraz pomożemy we właściwym doborze ubezpieczenia. Zachęcamy do niezobowiązującego wysłania zapytania o ofertę.

Informujemy także że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Ubezpieczeń Prosper Maria Ostrowska z siedzibą w Kielcach (25-366 Kielce), ul. Śniadeckich 7.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w kilku różnych celach tj. w celu przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego, marketingu bezpośredniego oraz w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: (1) zakładom ubezpieczeń, 2) ubezpieczającym, 3) ubezpieczonym, 4) dostawcom usług zaopatrujących administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, jak również 5) zewnętrznym ekspertom świadczącym usługi doradcze.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, a po jej zakończeniu aż do upływu okresów przedawnienia wynikających z prawa cywilnego oraz podatkowego.
7. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, tj. prawo do „bycia zapomnianym”;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym ich profilowania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Napisz do nas