Oferta

Ubezpieczenia na życie

Zakup ubezpieczenia nie może być działaniem spontanicznym. Nie możesz go nabyć tak, jak nabywasz chleb, kosmetyki czy buty. Nie możesz tego zrobić ot tak, po prostu, pod wpływem chwili. Polisa ubezpieczeniowa dotyczy zbyt poważnych dziedzin życia, dlatego przy jej zakupie musimy kierować się przede wszystkim odpowiedzialnością za siebie i naszych bliskich. Jeśli chcesz kupić ubezpieczenie na życie musisz spotkaj się z rzetelnym multiagentem z wieloletnim doświadczeniem.  Zapraszamy do biura.

Ubezpieczenia OC i AC

Wobec zalewu ofert ubezpieczycieli wybór odpowiedniej oferty nie jest łatwy. O ile chodzi o ubezpieczenie OC, którego wykup jest obowiązkiem, każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, o wyborze przeważnie decyduje cena. Najlepiej spotkaj się z multiagentem z doświadczeniem i renomą. Zapraszamy do naszego biura.

Ubezpieczenia mieszkań i domów

Mieszkanie to azyl, bezpieczne miejsce, w którym chronimy się przed światem. Jednak istnieje wiele zagrożeń dla naszych czterech kątów, dlatego ubezpieczamy nasze nieruchomości. Często decydujemy się na to najtańsze ale czy niska cena gwarantuje wysoki poziom ochrony? Czasem u nas tak jest. Miewamy okresowo bardzo atrakcyjne zniżki, których chętnie udzielamy naszym wiernym klientom. Chcesz się stać jednym z nich? Zapraszamy do naszego biura.

Oferta dla kierowców!

Jak wykazują statystyki, w Polsce w ciągu roku w wypadkach drogowych ginie ponad 5 500 osób. Dziesięciokrotnie więcej jest rannych. Pokazuje to nam, że pomimo bezpieczniejszych samochodów i lepszych dróg nadal brak nam wyobraźni za kółkiem. Może jednak warto pomyśleć nad nieprzewidzianymi efektami kolizji? Od 1 lipca 2010 roku Polisa Życie oferuje swoim klientom nowy produkt życiowy o nazwie BEZPIECZNY NA DRODZE. Ciekawym rozwiązaniem, a zarazem nowością w tego typu produktach jest miesięczna renta w wysokości 1000 zł, która wypłacana będzie przez 10 lat ubezpieczonemu, jeśli – rzecz jasna - w wyniku wypadku komunikacyjnego orzeczono u niego trwałą i całkowitą niezdolność do pracy. Ubezpieczenie jest bardzo przejrzyste i dotyczy tylko i wyłącznie wypadków komunikacyjnych. Poniżej  zaprezentowano kalkulację ubezpieczenia. Składka roczna -140 zł

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 100 000 zł

 

Renta z tytułu trwałej całkowitej niezdolności do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 1000 zł miesięcznie przez 10 lat

 

Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 100 zł za 1% uszczerbku

 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, minimum 4 doby 100 zł za 1 dzień pobytu (max 21 dni)

 

Pobyt ubezpieczającego w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego minimum 1 doba 100 zł za 1 dzień pobytu (max 14 dni)

  Na tego typu rozwiązanie może sobie pozwolić praktycznie każdy, niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu. Do zakupu zachęca przede wszystkim przystępna składka w wysokości 70 zł dla kobiet za rok, a w przypadku mężczyzn jest to 140 zł. Dla osób, które zawodowo prowadzą samochody ciężarowe powyżej 850 kg, bądź autobusy poza terenem zabudowanym składka jest wyższa o 50%. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie 210 zł rocznie, a zabezpieczenie dla całej rodziny i samego ubezpieczonego wysokie. W razie nieszczęścia sam ubezpieczony może otrzymać aż 133 500 zł. Dobre warunki to podstawa ubezpieczenia, warto również przyjrzeć się innym jego aspektom. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na warunki ogólne i zawarte w nich definicje, które należy poznać, ponieważ nasza prywatna interpretacja przepisów może znacznie różnić się od zapisów zastosowanych przez firmę. Według Polisy Życie trwała i całkowita niezdolność do pracy to pełna niezdolność do wykonywania jakiegokolwiek zawodu potwierdzona decyzją organu rentowego czyli ZUS-u lub KRUS-u o przyznaniu stałej renty. Natomiast wypadek komunikacyjny według tych warunków obejmuje wypadki zaistniałe w czasie gdy ubezpieczony był kierowcą, pasażerem pojazdu lub poruszał się jako pieszy oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, którym przemieszczał się lub chciał się przemieścić ubezpieczony. Równie ważne, jeśli nie najważniejsze są wyłączenia odpowiedzialności. Na szczęście wyłączenia w BEZPIECZNY NA DRODZE są takie jak w większości firm ubezpieczeniowych. Firma uprzedza, że nie wypłaci świadczenia jeśli kierujący był pod wpływem alkoholu i nie miał uprawnień do kierowania pojazdem oraz jeżeli przyczyną wypadku był brak aktualnych badań technicznych. Uczestnicy rajdów i wyścigów samochodowych oraz użytkownicy motocykli i quadów nie są objęci ochroną jaką proponuje Polisa Życie. Podsumowując, produkt jest ciekawym rozwiązaniem dla wszystkich kierujących pojazdami, szczególnie ze względu na atrakcyjne składki i innowację związaną z wypłacaniem renty. Dlatego też, jeżeli często poruszasz się samochodem i myślisz o pełnym zabezpieczeniu siebie i swojej rodziny, warto zwrócić uwagę na propozycję Polisy Życie, ponieważ – jak dobrze wiemy – polskie drogi nie oferują zwiększającego się komfortu ani bezpieczeństwa podróży, lecz wręcz przeciwnie. Maria Ostrowska

Oferta ubezpieczenia na życie dla każdego!!!

Szanowni Państwo!

Chciałabym zachęcić Państwa do zapoznania się z dobrą ofertą ubezpieczenia na życie już od 25 zł miesięcznie w którym:
  • składka jest stała jednak w każdej chwili można ją zmienić na wyższą lub niższą,
  • jest procentowy uszczerbek na zdrowiu,
  • oraz świadczenia z tytułu śmierci, śmierci rodziców lub teściów, urodzenia się dziecka, pobytu w szpitalu, ciężkiego zachorowania itp.,
  • dostępne jest w trzech wariantach za 65 zł, 45 zł lub 25 zł miesięcznie (możliwość wybrania sumy ubezpieczenia)
  • ubezpieczenie na zasadzie ubezpieczenia grupowego dla indywidualnych osób i firm

Ubezpieczenia turystyczne

Jeśli zdecydujemy się na zorganizowany wyjazd, pamiętajmy, że biura podróży zobligowane są wprawdzie do zapewnienia turystom ochrony ubezpieczeniowej od wymienionych wypadków losowych, jednak ubezpieczenie jest kosztem, a biuro podróży – podobnie jak każda firma – chce minimalizować koszty. Stąd ryzyko, że polisa zapewniania przez touroperatora będzie opiewać na sumy ubezpieczenia absolutnie nieadekwatne do kosztów leczenia w kraju, do którego się wybieramy. Standardowe ubezpieczenie turystyczne, jakie oferują towarzystwa ubezpieczeniowe nie refunduje kosztów leczenia, jeśli konieczność hospitalizacji wystąpi na skutek powikłań związanych z chorobą przewlekłą, na którą cierpieliśmy jeszcze przed wyjazdem. Należy więc rozszerzyć naszą polisę o tę właśnie opcję.

Ubezpieczenia inwestycyjne

W ostatnich dwóch – trzech latach największym zainteresowaniem klientów wśród ubezpieczeń na życie cieszą się ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym. Początkującemu inwestorowi trudno jest zrozumieć ideę tych ubezpieczeń – szczególnie, że pod w/w pojęciem kryją się różne produkty ubezpieczeniowe. Jeszcze większy problem ma nasz początkujący inwestor, w przypadku, gdy musi wybrać: polisa, czy fundusz inwestycyjny.

Ubezpieczenia działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Allianz proponuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.