Ubezpieczenia działalności gospodarczej

31 stycznia 2013, Komentarze: Możliwość komentowania Ubezpieczenia działalności gospodarczej została wyłączona

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Allianz proponuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.