KARY ZA BRAK OC 2021

5 luty 2021
Komentarze: 0
Kategoria: Inne
5 lutego 2021, Komentarze: 0

O czym powinien pamiętać każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce?

Każdy właściciel, który ma zarejestrowany pojazd na siebie musi pamiętać o:

✔

przeglądzie samochodu- bez niego nie powinno wyjeżdżać się na drogę, bo najmniejsza kolizja drogowa to samochód bez ważnego badania technicznego zostanie winnym zdarzenia drogowego, nie zależnie czyja była wina.

✔

ważnym ubezpieczeniu OC, gdyż za jego brak lub przerwę grozi kara finansowa nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), wysokość przedstawia tabelka,

Uwaga !!

Wszyscy Właściciele posiadający pojazd mechaniczny muszą mieć ważne ubezpieczenie OC przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany. Niezależnie od tego, czy jest on użytkowany, czy też nie !!!!!!

Jedynym wyjątkiem, od tej zasady są pojazdy historyczne oraz wolnobieżne (poza pojazdami wolnobieżnymi wykorzystywanymi przez rolnika), dla takich pojazdów można wykupić polisę krótkoterminową dopiero przed wprowadzeniem tych, że pojazdów do ruchu.Jakie pojazdy w takim razie uznawane są za pojazdy historyczne czy zabytkowe?

Dokładna definicja pojazdu historycznego

🛺

jest zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wystarczy, że pojazd mechaniczny określony w art. 2 ust. 1 pkt 10 tej samej ustawy spełnia jeden wymienionych poniżej warunków, aby uznać go za pojazd historyczny:- jest pojazdem zabytkowym według ustawy Prawo o ruchu drogowym,- ma co najmniej 40 lat,- ma co najmniej 25 lat, a rzeczoznawca samochodowy uznał go za pojazd unikatowy lub mający wyjątkowe znaczenie dla historii motoryzacji.